404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

>>> ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

ลิงค์รับชมการสอน ช่อง DLTV 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7

มัธยมศึกษาปีที่ 2 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8

มัธยมศึกษาปีที่ 3 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9

มัธยมศึกษาปีที่ 4 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV13

มัธยมศึกษาปีที่ 5 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV14

มัธยมศึกษาปีที่ 6 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV15

ดาว์นโหลดตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่